Politica de confidențialitate a TRON IT Consulting, în materie de recrutare personal

TRON IT Consulting S.R.L. (”Compania”) cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei 31, et. 2, ap. 18, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr J40/19043/11.10.2007, cod fiscal nr. 22551817, este responsabilă pentru prelucrarea datelor personale ale candidaților participanți la procesele de recrutare ale Companiei.

Daca doriți să rămâneți în continuare în baza noastră de date și să aveți acces la oportunitățile de recrutare prezentate de Compania noastră, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

Consimţământul este voluntar, iar dacă alegeți să rămâneți în continuare în baza noastră de candidati, este necesar consimțământul dat acestei politici de confidențialitate în scopul prelucrării datelor personale. 

Vă rugăm să citiți mai jos ce tipuri de date personale colectăm, cu ce scop le procesăm și le folosim, cui le partajăm și despre drepturile dumneavoastră legale și modul de exercitare a acestor drepturi. 

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele personale înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect ca individ. „Direct“ înseamnă, de exemplu, numele și adresa dumneavoastră; „Indirect“ înseamnă că acestea sunt combinate cu alte informații, ce pot duce la identificarea unei persoane, în context.

Ce tipuri de date personale sunt colectate pe parcursul procesului de recrutare?

Colectăm și procesăm date personale despre dumneavoastră, ce sunt făcute publice în CV-uri.

Aceste date sunt:

 • numele de familie şi prenumele
 • adresă poștală
 • adresa de e-mail
 • numărul de telefon (mobil)
 • data nașterii
 • sex
 • experiența profesională

Cum folosește Compania datele personale pe care le furnizaţi atunci când vă înregistrați ca și candidat într-un proces de recrutare?

Vom folosi datele dumneavoastra personale în următoarele scopuri:

 • pentru a realiza comunicarea cu dumneavoastra pe parcursul procesului de recrutare;
 • pentru a solicita informații suplimentare, dacă acestea sunt necesare;
 • pentru a realiza interviuri;
 • pentru a le transmite partenerilor noștri contractuali, în vederea propunerii pentru diferite poziții în cadrul organizației lor;
 • pentru a vă ține la curent cu informații despre Companie.

Obligații legale și apărarea în justiţie

Este posibil să ni se solicite să utilizăm și păstrăm informațiile cu caracter personal din motive legale și de conformitate, cum ar fi prevenirea, detectarea, sau investigarea unei infracțiuni, prevenire a pierderilor, fraudă sau orice alt abuz asupra serviciilor noastre și sistemelor informatice. Putem folosi, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru auditurile interne și externe, în scopuri de securitate a informațiilor sau, pentru a proteja drepturile noastre, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea sau drepturile altor persoane.

Colectarea datelor personale din alte surse

TRON IT Consulting colecteaza date personale despre candidatii participanti la procesul de recrutare din următoarele surse și le utilizăm pentru următoarele scopuri:

 • https://www.linkedin.com/ pentru obtinerea CV-urilor necesare procesului de recrutare
 • https://www.ejobs.ro/ pentru obtinerea CV-urilor necesare procesului de recrutare
 • https://www.bestjobs.eu/ pentru obtinerea CV-urilor necesare procesului de recrutare
 • https://www.xing.com/ pentru obtinerea CV-urilor necesare procesului de recrutare
 • https://www.hipo.ro/ pentru obtinerea CV-urilor necesare procesului de recrutare
 • Alte surse publice

Schimbul de date personale și dezvăluirea acestora către terți

NU dezvăluim date personale ale candidatilor la procesele de recrutare către terțe părți, cu excepția cazului în care participanții şi-au dat în prealabil consimţământul explicit pentru scopul specific.

Furnizorii externi de servicii

În cazul în care este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini contribuind la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.

Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri.

Furnizorii externi de servicii TRON IT Cosulting sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale.

Transferurile de afaceri

În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (denumite colectiv„Transfer de Afaceri“), vom transfera informații, inclusiv informații cu caracter personal, la o scară rezonabilă și după cum este necesar pentru Transferul de Afaceri și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dumneavoastra cu caracter personal într-un mod care să fie în conformitate cu legile în vigoare pentru protecția datelor.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dumneavoastra personale organismelor publice numai în cazul în care acest lucru este cerut de lege. De exemplu, TRON IT Consulting va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organismelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Divulgarea datelor personale către clienții și partenerii TRON IT Consulting

Împărtășim datele de contact precum si date despre experienta profesionala cu clienții TRON IT Consulting, pentru procesul de recrutare de personal.

Intră, de asemenea, în categoria partenerilor: clinicile medicale, societăți privind securitatea și sănătatea muncii, societăți de contabilitate precum și toate celelelate companii care contribuie la finalizarea procesului de recrutare.

Prelucrarea datelor sensibile

Vom colecta categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastra, în anumite situații („date sensibile“), cu scopul de a finaliza procesul de recrutare, in cazul in care candidatul este admis in procesul de recrutare. Datele sensibile se referă la datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, date genetice, date biometrice, în scopul de a identifica în mod unic o persoană fizică, starea sa de sănătate sau viața sexuală a unei persoane fizice sau orientarea sexuală.

Noi procesăm datele dumneavoastra sensibile cu consimțământul dumneavoastra dat în mod liber, în prealabil, în mod expres și separat, în contextul participării dumneavoastră la procesul de recrutare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal care aparţin copiilor

Compania TRON IT Consulting, pentru procesele de recrutare, nu colectează date de la minori.

Gestionarea și securitatea datelor

TRON IT Consulting ia în serios securitatea datelor. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și, prin urmare, am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm, pentru a preveni distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar, pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbărilor tehnologice, precum și cerințelor de reglementare.

Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului și furnizorilor de servicii cu o necesitate de cunoaştere motivată de afacerea în sine sau care au nevoie de acesta pentru a-şi îndeplini sarcinile.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, TRON IT Consulting vă va notifica în termen de maxim 72 de ore din momentul în care a luat cunoștință de această încălcare.

Toți furnizorii terțelor părți implicaţi sunt obligaţi din punct de vedere contractual să păstreze informațiile confidențiale și să le utilizeze numai în scopurile pentru care au fost reținute.

Stocarea datelor: Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastra personale

În general, vom șterge datele dumneavoastra personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu character personal pentru o perioadă mai lungă, din cauza prevederilor legale.

 • Vom stoca datele de recrutare pe o perioada de minim 12 luni si maxim 36 de luni.
 • Vom stoca datele personelor fizice prelucrate în scopuri de marketing si promovare pentru o perioadă nelimitată, până la retragerea acordului dat.

Informații privind drepturile dumneavoastra legale și date de contact pentru întrebări suplimentare

Dacă aveți întrebări cu privire la acestă politică de confidenșialitate și cu privier la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la office@tron.ro.

Drepturile dumneavoastră legale

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastra.

TRON IT Consulting vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de preocupările dumneavoastră în mod corespunzător.

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile legale care decurg din legile în vigoare privind protecția datelor:

 • Dreptul de a-şi retrage consimțământul:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email la office@tron.ro .

Vă rugăm să rețineți că prin retragerea consimțământului vă încheiați participarea la actiunile de recrutare și nu veţi mai fi eligibil pentru oportunitățile de recrutare pe care Compania le prezintă candidaților.

 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc;

Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi;

 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

– contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea;

– prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal;

– nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dumneavoastra;

 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dumneavoastra și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastra. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumneavoastra sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dumneavoastra cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dumneavoastra;
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

– datele dumneavoastra personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

– aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

– datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi;
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării;
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dumneavoastra. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului;
 • Imposibilitatea identificării: în unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră.

Consimțământ

Copyright 2020 © TRON IT Consulting

office@tron.ro